Diepte Meditatie:
Deze vorm van mediteren wordt onderwezen door leraren, die de tweejarige lerarenopleiding hebben gevolgd en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor Diepte Meditatie leraren.
Zij passen de uniforme en heldere systematiek van lesgeven toe. De meditatie basiscursus is een 4-stappen programma met daarin een uitgebreide individuele instructie voor de overdracht van de meditatietechniek. Zij zijn herkenbaar aan het logo:

         

                                                                      


 

Er zijn op dit moment 7 leraren actief en 3 in opleiding in Nederland. In 2016 start een nieuwe lerarenopleiding.
Zie hier een overzicht van de centra.